سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستور وزیر ارشاد برای برخورد با نشریه طرح نو ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

دستور وزیر ارشاد برای برخورد با نشریه طرح نو

پرونده این نشریه فردا صبح در هیات نظارت بر مطبوعات با دستور صریح دکتر جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و متناسب با تخلف و جرم صورت گرفته اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.