جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بایگانی | عصرتبریز
آسیب‌ های اجتماعی در میان زنان، اولویت مجلس است ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

آسیب‌ های اجتماعی در میان زنان، اولویت مجلس است

زهرا ساعی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران با اشاره به حضور فعال زنان در عرصه‌های مدیریتی افزود: در صورتی که مطالبات اقشار مختلف زنان را با هم ببینیم، در این صورت به تعادلی می رسیم و مطالبات زنان را به صورت کامل خواهیم دید و برای رفع آنها تلاش می کنیم.