سد آلانق مرند
مرگ تلخ کودک ۱۰ ساله ی مرندی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

مرگ تلخ کودک ۱۰ ساله ی مرندی

تلاش تکنسین های اورژانس و تیم احیا بیمارستان برای نجات کودک ده ساله که از داخل خودرو آردی غرق شده در سد آلانق مرند، بی نتیجه ماند.