سد شهر میانه
غرق شدن پدر و پسر در سد شهریار میانه ۱۶ تیر ۱۳۹۵

غرق شدن پدر و پسر در سد شهریار میانه

پس از تلاش دو ساعته نیروهای امدادی، جسد پدر و پسری ۴۸ و ۲۷ ساله از آب بیرون کشیده شد.