پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سد قلعه چای عجب شیر بایگانی | عصرتبریز
رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه

به دنبال بارندگی روزهای اخیر، تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته است.