سرانه مصرف ماهی در آذربایجان شرقی
سرانه مصرف ماهی در آذربایجان شرقی به ۶ کیلو گرم افزایش یافته است ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

سرانه مصرف ماهی در آذربایجان شرقی به ۶ کیلو گرم افزایش یافته است

سرانه مصرف ماهی در استان از ۱۰۰گرم در سال ۱۳۷۳، به ۶ کیلوگرم در سالجاری افزایش یافته است.