سه شنبه, ۶ فروردین , ۱۳۹۸
سرانه کتابخوانی بایگانی | عصرتبریز
بفرمایید یک فنجان کتاب! ۰۲ آذر ۱۳۹۴

بفرمایید یک فنجان کتاب!

خط و کتابت یکی از عناصر اساسی انتقال فرهنگ است. پیدایش خط در زندگی انسان به اندازه‌ای اهمیت داشته که تاریخ بشری را تحت تأثیر قرار داده است؛ به گونه‌ای که بعد از اختراع خط، تاریخ به دو دوره ماقبل تاریخ و ما بعد تاریخ تقسیم شده است. به وسیله خط و نوشتن بوده که […]