سربازان قربانی تصادف در پادگان
۰۳ تیر ۱۳۹۵

آخرین عکس سربازان قربانی تصادف در پادگان

سقوط اتوبوس مسافربری به دره در کیلومتر پنج محور نی ریز در مسیر کرمان – شیراز ۵۲ کشته و زخمی برجای گذاشت.