سربازان گمنام امام زمام (عج)
دستگیری عوامل حادثه تیر اندازی دزفول ۰۴ آبان ۱۳۹۴

دستگیری عوامل حادثه تیر اندازی دزفول

عصر تبریز: با تلاش سربازان گمنام امام زمام (عج) همه عوامل حادثه تیر اندازی به یک حسینیه در صفی آباد دزفول دستگیر شدند. به گزارش میزان ، با تلاش سربازان گمنام امام زمام (عج) همه عوامل حادثه تیر اندازی به یک حسینیه در صفی آباد دزفول دستگیر شدند. شهرک صفی‌آباد، یک شهرک مسکونی حدود ۱۵ […]