پنج شنبه, ۱ فروردین , ۱۳۹۸
سرباز فراری بایگانی | عصرتبریز
جریمه سربازان فراری چیست؟ ۱۵ آذر ۱۳۹۴

جریمه سربازان فراری چیست؟

بر اساس قانون اگر سرباز فراری پس از مدت ۶۰ روز خود را معرفی کند و یا‌ سابقه فرار از خدمت داشته باشد به حکم دادگاه به حبس از دو تا ۶ ماه محکوم‌ می‌ شود. بر اساس ماده ۵۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، کارکنان وظیفه نیروهای مسلح(سرباز) هرگاه در زمان صلح بیش از […]