شنبه, ۳ فروردین , ۱۳۹۸
سرداران آذربایجان بایگانی | عصرتبریز
تولید مستند سرداران آذربایجان در تبریز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

تولید مستند سرداران آذربایجان در تبریز

ساخت مستند تلویزیونی سرداران آذربایجان در تبریز تا دو ماه آینده به پایان میرسد.