سرداران سپاه
سلفی‌های دیدنی یک کودک با سرداران سپاه ۰۹ خرداد ۱۳۹۵

سلفی‌های دیدنی یک کودک با سرداران سپاه

عصر تبریز:یک کودک خردسال، سلفی‌های بامزه‌ای با سرداران سپاه گرفته است.