شنبه, ۳ فروردین , ۱۳۹۸
سرداران شهید آذربایجان بایگانی | عصرتبریز
نصب تابلوی سنگی نفیس مزین به سیمای ۲۹ سردار شهید آذربایجان در تبریز ۰۳ مهر ۱۳۹۵

نصب تابلوی سنگی نفیس مزین به سیمای ۲۹ سردار شهید آذربایجان در تبریز

شهردار تبریز از نصب تابلوی سنگی نفیس مزین به سیمای سرداران شهید آذربایجان در بلوار ۲۹ بهمن همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد. عصر تبریز: شهردار تبریز از نصب تابلوی سنگی نفیس مزین به سیمای سرداران شهید آذربایجان در بلوار ۲۹ بهمن همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری […]