سردار باقری
عبور از شرایط فعلی بیت‌المقدس دیگری نیاز دارد ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

عبور از شرایط فعلی بیت‌المقدس دیگری نیاز دارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه جنگ تحمیلی در شرایطی بر ایران تحمیل شد که کشور در حال سامان یافتن بود، گفت: عبور از شرایط فعلی بیت‌المقدس دیگری را نیاز دارد.