سردار حسن خانی
تقدیر از برنامه سازان حوزه پلیس و امنیت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ۲۷ فروردین ۱۳۹۵

تقدیر از برنامه سازان حوزه پلیس و امنیت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی

صدا و سیما با تهیه و پخش برنامه های مختلف در حوزه های امنیتی و انتظامی باعث کاهش حوادث رانندگی و افزایش مولفه های امنیتی در استان شده است.