یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸
سرشماری نفوس و مسکن بایگانی | عصرتبریز
لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

لزوم همکاری فعال دهیاران و شوراهای روستا در طرح سرشماری نفوس و مسکن

بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ گفت: دولت و سایر ارگان های حکومتی، برای تصمیم سازی و ارایه خدمات مناسب به شهروندان، نیازمند داشتن آماری دقیق، متمرکز و علمی هستند. عصر تبریز: بخشدار تبریز با اشاره به آغاز مراحل اجرایی طرح سرشماری نفوس و مسکن سال […]