یکشنبه, ۴ فروردین , ۱۳۹۸
سرقت اسب بایگانی | عصرتبریز
سرقت یک اسب نیم میلیاردی در تبریز! ۱۷ فروردین ۱۳۹۵

سرقت یک اسب نیم میلیاردی در تبریز!

روز گذشته اسب نژاد عرب به نام قان در یکی از اصطبل های تبریز به سرقت رفت!