یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سرقت صرافی خیابان فردوسی تهران بایگانی | عصرتبریز
پسردانشجو و داماد جوان، دزدان مسلح صرافی ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

پسردانشجو و داماد جوان، دزدان مسلح صرافی

دو سارق مسلح درحالی که دستبند به دست داشتند در حضور رئیس پلیس پایتخت و رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ به بازسازی صحنه سرقت پرداختند. بازسازی صحنه سرقت مسلحانه درحالی انجام شد که شماری از کسبه و شهروندان در اطراف این مغازه جمع شده بودند و با نصب پارچه نوشته‌هایی از پلیس پایتخت و سرکلانتر […]