یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه ائل گولی تبریز بایگانی | عصرتبریز
سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه ائل گولی تبریز ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

سرقت مسلحانه از بانک مسکن شعبه ائل گولی تبریز

بانک مسکن شعبه ائل گلی تبریز ساعتی قبل مورد سرقت مسلحانه قرار گرفت.