سرقت چرخ های 48 دستگاه خودرو
۰۸ شهریور ۱۳۹۵

سرقت همزمان چرخ های ۴۸ خودروی پارک شده در پارکینگ (عکس)

عصر تبریز: سارقین با سرقت چرخ های ۴۸ دستگاه خودروی پارک شده در یکی از نمایندگی های شورولت در تگزاس ۲۰۰ هزار دلار به جیب زدند/منبع:۵۵ آنلاین