یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سرلشگر حسن آبشناسان بایگانی | عصرتبریز
‍ «شیر صحرا» رودرروی ژنرال عبدالحمید در دشت عباس/ درسی که تکاور زبده ارتش ایران به صدام داد! ۲۸ فروردین ۱۳۹۷
افتخار ارتش ایران و نیروهای ویژه هوابرد:

‍ «شیر صحرا» رودرروی ژنرال عبدالحمید در دشت عباس/ درسی که تکاور زبده ارتش ایران به صدام داد!

آخر چطور می شود که شما 40 کیلو متر وارد خاک دشمن بشوید، بکشید و بگیرید، بدون حتی یک کشته؟؟؟