جمعه, ۳ اسفند , ۱۳۹۷
سرمايه گذاري بایگانی | عصرتبریز
منطقه آزاد ارس نویدبخش آینده ای روشن برای اقتصاد ملی و فراملی ۰۶ آبان ۱۳۹۴

منطقه آزاد ارس نویدبخش آینده ای روشن برای اقتصاد ملی و فراملی

گفتگوی اختصاصی روزنامه ستاره صبح با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس- مناطق آزاد عصر تبریز: نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند ایجاد شد. هدف پایه گذاران مناطق آزاد، آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخشهایی از کشور که زمینه پیشرفت دارند بود. به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران […]