یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سرمایه‌گذاران در ارس بایگانی | عصرتبریز
ارس دارای بهترین توسعه صنعتی در بین مناطق آزاد ایران است/ کارنامه سه ساله ارس درخشان است ۱۸ تیر ۱۳۹۵

ارس دارای بهترین توسعه صنعتی در بین مناطق آزاد ایران است/ کارنامه سه ساله ارس درخشان است

در مناطق متعدد ایران زیرساخت‌های فعلی ایجادشده ولی ویژگی‌های آذربایجان شرقی و قابلیت استثنایی منطقه آزاد ارس موجب توسعه‌یافتگی این منطقه در حوزه صنعت شده است.