سرمایه گذار فیلم اصغر فرهادی
۰۴ خرداد ۱۳۹۵

خانم قطری، سرمایه گذار فیلم اصغر فرهادی (+عکس)

اخبار منتشره در رسانه ها از سرمایه گذاری یک شرکت قطری در فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی حکایت دارد.