سرمربیگری زیدان در رئال مادرید
این بار زیدان به بنیتز ضربه سر زد! ۱۵ دی ۱۳۹۴

این بار زیدان به بنیتز ضربه سر زد!

پیش از آنکه خبر اخراج بنیتز و جانشینی زیدان رسما اعلام شود، رسانه های خارجی در این مورد حتی تصویرسازی هم انجام دادند.