سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز
سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز انتخاب شد ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز انتخاب شد

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز دیروز به طور رسمی انتخاب و معرفی شد.