سرهنگ ابراهیم امرانی
دستگیری ۲ مامور قلابی در تبریز ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

دستگیری ۲ مامور قلابی در تبریز

با اقدامات اطلاعاتی دو مامور قلابی ارگان‌های نظامی در سطح شهر تبریز شناسایی و دستگیر شدند.