سرویس های جاسوسی
یادداشتی به بهانه روز سربازان گمنام امام زمان ۰۳ خرداد ۱۳۹۵

یادداشتی به بهانه روز سربازان گمنام امام زمان

امنیت و ارامشی که امروز در جامعه حکم فرماست ثمره تلاش و حماسه آفرینی گمنامانی است که برای حفظ و حراست از وجب به وجب این این خاک مقدس از هیچ حماسه و مجاهدتی فروگذاری نمی کنند.