سرپرست برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری
سفر ۱۰ میلیون گردشگر ایرانی به خارج از کشور در سال گذشته ۱۶ تیر ۱۳۹۷

سفر ۱۰ میلیون گردشگر ایرانی به خارج از کشور در سال گذشته

سرپرست برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری گفت: در سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۹۵۲ نفر، سفر به کشور‌های خارجی را به سفر در شهر‌های ایران ترجیح دادند.