سرپرست سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی
هوشیار سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان‌شرقی شد ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
انتصاب یک مدیر جوان در آذربایجان‌شرقی؛

هوشیار سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان‌شرقی شد

با حکم استاندار آذربایجان‌شرقی، صالح هوشیار به‌عنوان سرپرست سازمان همیاری شهرداری‌های آذربایجان‌شرقی منصوب شد.