سرپرست شهرداری اهر
سرپرست شهرداری اهر: دو پارک محله همزمان با هفته وحدت در اهر افتتاح می شوند ۱۰ آذر ۱۳۹۶

سرپرست شهرداری اهر: دو پارک محله همزمان با هفته وحدت در اهر افتتاح می شوند

سرپرست شهرداری اهر از افتتاح دو پارک محله طی هفته آتی در اهر خبر داد.