سرپرست معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی
۵۰ متهم در آذربایجان‎شرقی به خدمات عمومی رایگان محکوم شدند ۱۰ مهر ۱۳۹۷
سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری آذربایجان‎شرقی:

۵۰ متهم در آذربایجان‎شرقی به خدمات عمومی رایگان محکوم شدند

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: مجازات جایگزین حبس از نوع الزام به خدمات عمومی رایگان از ۱۲ فقره در۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ به ۵۰ فقره در مدت مشابه سال ۹۷ رسیده است.

استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
محبوب علیلو تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی بر استفاده از ظرفیت مردمی در کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد.