یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سرگذشت جوان ایرانی بایگانی | عصرتبریز
سرگذشت جوان ایرانی که در مرز یونان گرفتار داعشی‌ها شد ۱۱ آبان ۱۳۹۴

سرگذشت جوان ایرانی که در مرز یونان گرفتار داعشی‌ها شد

داعشی‌های نفوذی می‌خواستند سرش را بیخ تا بیخ ببرند؛ به قول خودش می‌خواسته زرنگی کند و قاطی آوارگان و پناهجویان سوری به اروپا برود که نتوانست. از چند قدمی مرگ برگشته. داعشی‌های نفوذی می‌خواستند سرش را بیخ تا بیخ ببرند. در مرز ترکیه – یونان گرفتار شد و معجزه‌آسا از مرگ گریخت. به قول خودش […]