سریال بازداشت ها در شهرداری تبریز
بازداشت دو مدیر ارشد دیگر شهرداری تبریز/ تعداد بازداشتی ها به ۲۴ نفر رسید ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

بازداشت دو مدیر ارشد دیگر شهرداری تبریز/ تعداد بازداشتی ها به ۲۴ نفر رسید

مدیر حراست شهرداری تبریز و رئیس دفتر ساختمان عمارت شهرداری بازداشت شدند.