یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سریال دنباله‌دار دستگیری‌ها در شهرداری بناب بایگانی | عصرتبریز
سریال دنباله‌دار دستگیری‌ها در شهرداری بناب/ ۲ کارمند به جمع بازداشتی های شهرداری بناب اضافه شدند ۱۲ آبان ۱۳۹۵

سریال دنباله‌دار دستگیری‌ها در شهرداری بناب/ ۲ کارمند به جمع بازداشتی های شهرداری بناب اضافه شدند

سریال دنباله‌دار بازداشت در شهرداری بناب همچنان ادامه دارد و بر همین مبنا دو کارمند دیگر این شهرداری امروز دستگیر شدند. عصر تبریز: سریال دنباله‌دار بازداشت در شهرداری بناب همچنان ادامه دارد و بر همین مبنا دو کارمند دیگر این شهرداری امروز دستگیر شدند. به‌ دنبال دستگیری چهار کارمند شهرداری و همچنین یکی از معاونان […]