یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سطح آب دریاچه بایگانی | عصرتبریز
آخرین عکس ماهواره ای دریاچه ارومیه ۲۰ تیر ۱۳۹۴

آخرین عکس ماهواره ای دریاچه ارومیه

عصر تبریز:  ترازسطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ سیزدهم تیر ماه سال جاری برابر ۱۲۷۰/۴ بوده که نسبت به سال گذشته جهار سانتی متر کاهش نشان می دهد.بررسی نرخ کاهش سطح آب دریاچه در سالهای گذشته، نشان از کاهش سرعت پایین آمدن سطح تراز دریاچه نسبت به سالهای گذشته دارد . این کاهش در سه […]