یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سطح آب دریاچه ارومیه بایگانی | عصرتبریز
افزایش مساحت دریاچه ارومیه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

افزایش مساحت دریاچه ارومیه

تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۳۶ سانتی متر افزایش یافت.

رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵

رهاسازی آب از سد قلعه چای عجب شیر به منظور احیای دریاچه ارومیه

به دنبال بارندگی روزهای اخیر، تراز سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته است.