سعید وحیدی مهر
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منصوب شد ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
با حکم عزیز جوانپور؛

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز منصوب شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی با صدور حکمی «سعید وحیدی مهر» را به سمت معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز منصوب کرد.