سفرای کشورهای اسلامی
روحانی: قدس شریف متعلق به مسلمانان و فلسطین است ۱۵ آذر ۱۳۹۶

روحانی: قدس شریف متعلق به مسلمانان و فلسطین است

حسن روحانی تاکید کرد که قدس شریف متعلق به مسلمانان، از جمله فلسطینیان است.