سفر رئیس جمهور به مهاباد
سفر رئیس جمهور به مهاباد + تصاویر ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

سفر رئیس جمهور به مهاباد + تصاویر