سفر هیات رسانه‌ای جمهوری آذربایجان به تبریز
سفر هیات رسانه‌ای جمهوری آذربایجان به تبریز ۰۹ شهریور ۱۳۹۶

سفر هیات رسانه‌ای جمهوری آذربایجان به تبریز

هیات رسانه‌ای جمهوری آذربایجان متشکل از گروهی از مدیران مسؤول خبرگزاری‌ها و برنامه‌سازان این کشور، با پیگیری‌های‌ امور بین‌الملل شهرداری تبریز و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دفتر وزارت امور خارجه در استان و کنسولگری ۲ کشور در تبریز و باکو، در تبریز حضور می‌یابند.