سفیر ایران در آنکارا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴

روحانی به ترکیه سفر می‌کند

سفیر ایران در آنکارا از سفر آتی رئیس‌جمهور کشور به ترکیه خبر داد.