سفیر بریتانیا در ایران
توئیت سفیر بریتانیا در خصوص مهمان‌نوازی تبریزی‌ها +عکس ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

توئیت سفیر بریتانیا در خصوص مهمان‌نوازی تبریزی‌ها +عکس

سفیر بریتانیا در ایران از مهمان‌نوازی مردم تبریز تمجید و ستایش کرد.