سفیر نیکوکاری و انسان دوستی
رسول خطیبی سفیر صلح و دوستى شمال غرب ایران شد ۱۳ اسفند ۱۳۹۶

رسول خطیبی سفیر صلح و دوستى شمال غرب ایران شد

موسسه بین المللى سفیران صلح، رسول خطیبی را بعنوان سفیر صلح و دوستى شمال غرب ایران انتخاب کرد.