سقوط زن در چاه آشپزخانه
کف آشپزخانه زن میانسال را بلعید+ تصاویر ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

کف آشپزخانه زن میانسال را بلعید+ تصاویر

زنی در حال تردد در آشپزخانه بود که ناگهان کف آشپزخانه فروکش کرده و وی به عمق ۱۲ متری یک حلقه چاه قدیمی سقوط کرد!