یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سلام دوباره دختر 18 ساله به زندگی بایگانی | عصرتبریز
سلام دوباره دختر ۱۸ ساله به زندگی پس از ۴۰ دقیقه تجربه مرگ ۰۳ تیر ۱۳۹۵

سلام دوباره دختر ۱۸ ساله به زندگی پس از ۴۰ دقیقه تجربه مرگ

پس از تلاش ۴۰ دقیقه ای تکنسینهای پایگاه لاریجان شهرستان خدا آفرین، دختر ۱۸ ساله ای که دچار ایست قلبی-تنفسی شده بود، زندگی دوباره یافت.