سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر تبریز
تکذیب احتمال سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر تبریز ۱۰ مهر ۱۳۹۶

تکذیب احتمال سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر تبریز

فرماندار شهرستان تبریز، خبر منتشر شده مبنی بر احتمال سلب عضویت یکی از اعضای شورای شهر تبریز را تکذیب کرد.