یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سه قلوهای تبریزی بایگانی | عصرتبریز
شبیه ترین سه قلوهای ایران در تبریز +عکس ۰۱ مرداد ۱۳۹۴

شبیه ترین سه قلوهای ایران در تبریز +عکس

مثل یک روح در سه بدن می مانند؛ اما ماجرا زمانی پیچیده تر می شود که یکی از آنها، روبرویتان قرار بگیرد. آن وقت معادله ای غیرقابل حل پیش رو خواهید داشت. چرا که شباهت این سه قلوهای همسان به حدی است که هرگز نمی توانید بفهمید کسی که مقابلتان ایستاده، محسن است یا حسین […]