یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سه قلوی بوکانی بایگانی | عصرتبریز
تائید رها کردن سه قلوی ۲۰ روزه توسط پدر نامهربان بوکانی ۲۰ آبان ۱۳۹۶

تائید رها کردن سه قلوی ۲۰ روزه توسط پدر نامهربان بوکانی

سه قلوهای 20 روزه توسط پدرنامهربان و به علت اختلافات والدین در یکی از کوچه های بوکان رها شدند.