یکشنبه, ۵ اسفند , ۱۳۹۷
سوئیفت بایگانی | عصرتبریز
۲۲ اسفند ۱۳۹۴

رسایی: آقای روحانی بُزت را بکش!

شاید در همه دولت های گذشته، بزی که باید قربانی پیشرفت کشور می شد، اعتماد بودجه دولت‌ها به نفت بود اما در این دولت، بز دیگری مقدم بر آن بز شده است.